GHAU - AMULET

On Exhibition

M Code: 07ST2020
Year: 1998
Sterling silver & Coral
Size: 12 inch diameter

About the Art

Pronounced as Gau or Gao, this is a Tibetan Buddhist Amulet. Mostly accommodating container or prayer box. It is often referred to as a Tibetan Ghau pendant when worn as jewelry and is often ornamented with semi-precious stones. It is like a small container used for holding powerful amulet objects and carrying them. This Ghau encompasses 21 Tara in the middle and at the bottom is the Padmapani Lokeshvora.

घौ

यो तिब्बती बौद्ध ताबीज हो। प्राय: कन्टेनर वा प्रार्थना बाकसको रूपमा प्रयोग गर्दै। यसलाई तिब्बती गहना घौ पेंडन्ट भनेर चिनिन्छ र प्राय: अर्ध-बहुमूल्य ढुंगाले सजाइन्छ। यो शक्तिशाली ताबीज वस्तुहरू राख्नुका लागि प्रयोग गरिने सानो कन्टेनर जस्तै हो। घौ को बीचमा २१ तारा समेट्छ र तल पद्मपानी लोकेश्वर हो।

© Copyright 2024 Museum of Nepal Arts. All Rights Reserved.