Fright

Sculptures

Fright - डर

Medium: Mix Media

About the Art

The silhouette showcases buffaloes fleeing for safety from the fierce beasts of the jungle. The artist was inspired by the sight of the wild buffaloes in the jungles of Chitwan.

डर

सिल्हूटले भैंसीहरु जङ्गलको भयंकर जनावरहरूबाट सुरक्षाको लागि भागेको प्रदर्शन गर्दछ। कलाकार चितवनको जङ्गलमा जङ्गली भैंसेहरूको हेराईबाट प्रेरित थिए।

© Copyright 2024 Museum of Nepal Arts. All Rights Reserved.