Five-Faced Bhairava

On Exhibition

Lost wax method
Size: 4 x 6.5 inch
 

About the Art

The Bhairava in Shaivism is recognized as the fierce manifestation of Shiva and is associated with annihilation for the protection of good. In Hinduism, he is also considered as Dandapani, one who punishes the sinners. In Buddhism as well, he is considered as a Dharmapala (Dharma Protector). This sculpture illustrates a unique form of five-faced Bhairava, four on the sides and one on the top. He has eight hands holding various equipment. In the left hand, he holds kapaladanda (stub with a skull), khatwanga (six headed stub), bhala (spear), damaru (double-sided drum). On the right hand, he holds, prayer beads, snake, lotus flower, and a trident. 
 

पाँच मुखी भैरव

शैव धर्ममा भैरव शिवको भयानक अभिव्यक्तिको रूपमा मान्यता पाइएको छ र विनाशसँग सम्बन्धित छ। हिन्दू धर्ममा उनी पाण्डाहरूलाई दण्ड दिने दंडपानी पनि मानिन्छन्। बौद्ध धर्ममा पनि उनलाई धर्मपाल मानिन्छ।

यो मूर्तिकलाले पाँच-अनुहारको भैरव चित्रण गर्दछ, चार तर्फ चार र एक शीर्षमा। उनका आठ हातहरू विभिन्न उपकरणहरू समातेर छन्। बायाँ हातमा उसले कापालाडाँडा, खत्वाङ्ग, भाला, डमरू राख्छ। दाहिने हातमा, उनले प्रार्थनाको मोती, सर्प, कमलको फूल र त्रिशूल राखेका छन्।

© Copyright 2024 Museum of Nepal Arts. All Rights Reserved.