DHARMAPALA MAHAKALA

Sculptures

M Code: 12ST2020
2003
Black Stone
Size: 30 x 18 cm

About the Art

Wrathful and terrifying looking Dharmapala Mahakala is name translates to “Dharma Protector” “Great Black One”. As a dharma protector, a good position is given to images and sculptures of these wrathful deities at the entrance doors of the home and
Buddhist shrines. They are not embodiments of evil or demonic powers but the symbol to protect the faithful by diffusing terror in evil.

धर्मपाल महाकाल

रूखो र डरलाग्दो देखिएको धर्मपाल महाकाल नाम "धर्म संरक्षक" मा अनुवाद गरिएको छ। धर्म रक्षकको रूपमा, घर र बौद्ध मन्दिरहरूका प्रवेश द्वारहरूमा यी क्रोधजनक देवताहरूको छवि र मूर्तिकलालाई राम्रो स्थान दिइन्छ। तिनीहरू दुष्ट वा शैतानी शक्तिको मूर्ति चिन्ह होइनन् बरु विश्वासीहरूलाई बचाउनको लागि प्रतीक हो।

 

THE ARTIST
© Copyright 2024 Museum of Nepal Arts. All Rights Reserved.